Tarieven: 2019-2020LET OP:
Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na
facturatie onder vermelding van het factuurnummer. Indien er na het versturen van een factuur en de factuur na 6 weken nog niet betaald is zullen er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht worden.
 
30 minuten jonger dan 21 jaar € 19,00 (btw vrij)
30 minuten ouder dan
21 jaar
€ 22,00 (incl. btw)